Vilken roll spelar tur i backgammon?

Hur förhåller det sig med turens och slumpens inverkan i backgammon? Är den helt avgörande, som i roulette online eller i verkligheten, eller handlar det om skicklighet, som i schack och Starcraft?
I likhet med schack och othello är backgammon ett enkelt spel som rymmer djupa strategiska överväganden. Att bli skicklig i spelet handlar om att göra sannolikhetsberäkningar. Man kan påverka spelet genom att blockera motspelarens väg framåt, och genom att slå ut hans eller hennes pjäser så att hen får börja om från början.
Även för den som ligger efter sin motspelare kan det löna sig att stanna kvar med några pjäser. Det finns alltid en chans att motspelaren tvingas lämna kvar några enstaka pjäser, som man då lätt kan slå ut. Man får nämligen bara plocka ut sina pjäser enligt de tärningsslag man får, när man plockat hem alla sina pjäser till ”sin” fjärdedel av spelplanen.
De strategiska övervägandena i backgammon är mycket viktiga, och har betydligt större inverkan på spelet än det tur- och slumpmoment som tärningarna ger. När man spelat tillräckligt många gånger för att besegra alla sina vänner kan det vara läge att kontakta en backgammonklubb för att få möta mer kvalificerat motstånd. I Stockholm finns ett seriesystem för backgammon, och varje vecka anordnas turneringar i Piperska grottan på Kungsholmen. Ute i landet kan det vara lite skralare med speltillfällen, men kontaktar man en lokalförening så brukar det dyka upp många tillfällen att spela och bli bättre. I turneringar gäller Svenska Backgammonföreningens turneringsregler, som skiljer sig lite från de vanliga reglerna.