Poker Regler

Förutom Backgammon finns det förstås en hel massa andra spel man kan spela och Poker är ett av dem, det är förstås inget du missat om du till exempel brukar titta på TV. Eftersom det här är en site om regler tänkte vi passa på att berätta om reglerna för Poker.

Regler för Poker

Det vanligaste pokerspelet idag är Texas Hold’em och därför tänkte vi att det kunde vara bra att förklara dom reglerna först. När man spelar Texas Hold’em kan man precis som i backgammon spela antingen turnering eller cash games och reglerna skiljer sig lite så vi börjar med turneringsspel (i huvudsak är det likadant).

Det vanliga sättet att börja i poker är att lotta ordningen genom att varje spelare får ett kort. Alla sätter sig sedan i ordning av korten och högst börjar som dealer (på knappen kallas det).

Blinds

Innan spelet börjar måste stora och lilla blind ”postas”, spelaren till vänster om dealern satsar lilla blind och spelaren till vänster om honom satsar stora blind (kallas ibland stora och lilla mörken). Stora är dubbelt så stor som lilla och i turneringar fungerar det vanligtvis så att storleken på blinds ökar ju längre tiden går. I enstaka fall kan de också öka efter ett visst antal spelade händer. Anledningen till att man har blinds är för att tvinga fram spel, särskilt i turneringar där man vill begränsa turneringen till en viss längd eftersom de om man inte hade blinds faktiskt skulle kunna ta månader eller år.

Pocket Cards

Efter att blindsen satsats för alla spelare varsinna 2 kort face down. Den enda som kan se dessa kort är alltså spelaren som fått dem. Det är dessa två kort som gör själva spelet möjligt, eftersom motståndaren inte vet vilka det är finns det möjlighet att bluffa eller spela bedrägligt på andra sätt. Om två kort inte vore dolda på det här viset skulle alla faktorer vara kända och det skulle förvandlas till ett renodlat turspel. Som tur är finns det i Texas Hold’em två dolda kort (Pocket cards).

Första satsningsrundan

När alla fått sina kort börjar första satsningsrundan. I tur och ordning med början till vänster om stora blind har spelarna möjlighet att höja, syna eller lägga sig. Om en spelare väljer att syna satsar han eller hon samma summa som stora blind (som ju faktiskt redan är satsat) och kan på så sätt fortsätta spela i den här handen. Det finns också alternativet att höja och då gäller att minsta höjning är dubbelt så stor som stora blind. Om någon höjer så gäller att de andra synar denne för att få fortsätta spela, eller höjer förstås. Man kan också lägga sig och då är man ute ur handen och lämnar ifrån sig sina hålkort (det svenskare ordet för pocket cards). För de spelare som sitter på lilla och stora blind gäller lite speciella regler, de har ju redan satsat pengar. Man kan alltså dra bort den summan som de redan satsat från hur mycket de behöver skjuta in för att syna. Om ingen höjt kan alltså stora blind välja att checka eller passa på svenska, det innebär att han inte satsar mer än han redan gjort. På det här viset fortsätter man tills dess att alla satsat lika mycket eller lagt sig.

Flop

Efter hålkorten kommer floppen (the flop) som är de första 3 av community cards. Dealern bränner (slänger osett) det översta kortet i leken (detta för att förhindra fusk) och lägger sedan 3 kort mitt på bordet face up. Dessa tre kort som alltså är kända av alla är kort som alla kan använda samtidigt. Totalt kommer det komma 5 community kort och man kommer ha två pocket kort. Det gäller att samla ihop den bästa handen med dessa sju kort i slutändan.

Ännu en runda av satsning

Efter floppen är det dags att satsa igen men den här gången är det lite skillnader mot första satsningsrundan (det kommer fortsätta vara likandant som denna i efterföljande rundor). Exempelvis så har ju alla nu satsat lika mycket till skillnad från första rundan där stora och lilla blind redan är satsade. Det innebär att alla, så länge ingen satsat, har möjlighet att checka. En annan skillnad är också att nu börjar spelaren närmast till vänster om dealern (är ju lilla blind men han kanske har lagt sig och då är det i så fall nästa person) börjar satsa. I den här rundan, och efterföljande, är det knappen (dealern) som sitter sist och alltså kan se vad andra gjort innan han bestämmer sig. Av den anledningen brukar många proffs spela aggressivare när de ”sitter på knappen” än annars.

Turn

När satsningsrundan är avklarad är det dags för ett nytt gemensamt (community card) kort och det kallas The Turn eller Fourth Street. På samma sätt bränner dealern ett kort och lägger sedan ett kort face up på bordet. Efter Turn är det ännu en satsningsrunda som fungerar precis som den efter floppen.

River

Nu är det dags för det femte och sista community-kortet, det kallas Fifth Street eller The River. Det går till på exakt samma sätt som det fjärde kortet och det följer också en satsningsrunda efteråt.

Showdown

Om det fortfarande finns fler än en spelare kvar (det här gäller tidigare också, om alla utom en spelare lagt sig vinner denne) är det dags för Showdown. Den spelare som sist blev synad, alltså den som gjort en höjning som någon synat visar sina kort. Nästa spelare som är kvar till vänster om denne kan välja att mucka (slänga) sina kort eller visa, på samma sätt gäller om det finns fler spelare kvar, man fortsätter helt enkelt varvet ut. Om man har bättre kort än vad som finns på bordet men om man har sämre är det rimligt att mucka, det är aldrig vettigt att mucka om man har bättre för då har man nämligen förlorat.