Backgammon och andra spel

Man kan inte säga att backgammon är som att spela casino, det har snarare mer gemensamt med poker. Framför allt påminner det dock om schack.

När det går bra för någon brukar han eller hon säga att det beror på skicklighet, och när det går bra för andra säger samma person att det beror på tur. Det gäller framför allt i spel, men även på andra områden. Politiker brukar till exempel säga att bra statsfinanser beror på den politik de själva fört, medan dåliga finanser beror på omvärlden.

Även om folk alltså har en tendens att skylla ifrån sig kan man inte komma ifrån att turen spelar större roll i vissa spel än i andra. När man spelar på enarmad bandit har man små möjligheter att påverka utgången, men det är en annan femma i backgammon.

Man är visserligen beroende av vad tärningarna visar, precis som i Yatzy. Det kommer ingen spelare undan. Men båda spelarna är lika underkastade tärningarna, och den som bäst spelar efter vad dessa visar kommer att ha en klar fördel.

Sedan handlar det om att på ett effektivt sätt blockera för motståndaren, och att slå ut hans eller hennes brickor till barriären för att förhindra att övriga brickor flyttas. Det är mycket att hålla reda på.