Backgammon Regler

Backgammon är ett spel för två spelare som spelas på ett bräde. Brädet har 24 tungor, trianglar som löper längs kanterna. Spelarna startar med 15 brickor var och målet med spelet är att flytta prickarna runt spelplanen på tungorna för att till sist ta dem av brädet. Beroende på vilken färg man spelar (vanligtvis svart eller röd) så har man antingen sitt mål (sin inre plan) till höger eller vänster. Man spelar alltså åt olika håll.

Regler för att sätta upp brädet

För att kunna starta ett parti backgammon måste man först placera ut sina brickor på brädet. Det ska göras enligt ett viss mönster. Om man räknar tungorna (för svart spelare) från höger på sin egen planhalva, alltså den tunga som är längst till höger på svart spelares inre plan, och numrerar dom så att den första tungan är 1 och sen vidare medurs på planen så får man tungorna numrerade från 1 till 24. För röd spelare görs samma sak fast i motsatt riktning.

Varje spelare ställer då sina brickor enligt följande:

  • 2 på tunga 24
  • 5 på tunga 13
  • 3 på tunga 8
  • 5 på tunga 6

Starta spelet

För att starta ett parti backgammon rullar spelarna en tärning var. Om tärningarna visar samma resultat rullas tärningarna om. Den spelare som får högst resultat för börja att flytta sina brickor och använder då resultatet från båda tärningarna.

Att flytta brickorna i Backgammon

Spelaren som börjar flyttar nu 1 eller 2 brickor, antingen en av tärningarnas resultat för den ena brickan och den andra tärningens resultat på den andra eller 1 bricka båda tärningarnas resultat en tärning i taget. I första slaget är det inte applicerbart men om en spelare slår samma resultat på båda tärningarna får man flytta dubbelt så mycket, man kan helt enkelt räkna som om man slagit 4 tärningar med samma resultat. Man ska alltså välja mellan att flytta 1, 2, 3 eller 4 brickor. Brickorna måste flyttas i riktning mot den egna inre planen, man får alltså inte backa. En bricka får inte landa på en tunga där det finns 2 eller mer av motståndarens brickor, detta gäller också för ”mellanlandning” om man flyttar en bricka 2 tärningar (antag att du slog 3 och 5 och totalt vill flytta en bricka 8 steg, antingen tungan 3 steg framår eller den 5 steg framåt måste också vara tillgänglig). Om en bricka landar på en tunga där det finns exakt 1 bricka som är motståndarens (en så kallad blottad bricka) slås denna ut och placeras på barriären (mitt på brädet). Om man har en eller flera brickor på barriären får man inte flytta övriga brickor förrän man fått dessa tillbaka i spel. När man slår sitt slag och har brickor på barriären får man flytta ut dem på motståndarens inre plan på de tungor som indikeras av tärningarna (detta kallas entré). Detta under förutsättning att tungorna är tillgängliga, alltså 1 eller 0 av motståndarens brickor på dem.

Vinst

När en spelare lyckats flytta alla sina brickor till sin inre plan kan han börja ta dem av planen, detta görs genom att ta bort de brickor som ligger på tungor som motsvaras av tärningarnas resultat. Om det inte finns någon bricka på tärningens resultat ska spelaren flytta en bricka från en tunga högre upp i planen enligt tärningen. Om det inte finns någon bricka högre upp får spelaren ta bort en bricka lägre ner i planen istället. Vinner gör den spelare som först fått sina brickor av brädet.

Gammon och Backgammon

Det finns 3 möjliga vinster i backgammon och reglerna för dessa är enligt följande:

  • En vanlig vinst är när förloraren fått åtminstone en bricka av brädet.
  • Gammon är när förloraren inte lyckats få en bricka av brädet
  • Backgammon är när förloraren har en eller flera brickor på barriären eller på vinnarens inre plan.

Tillsammans med insatsen och dubbleringskuben (som förklaras här under) bestämmer typen av seger hur mycket vinnaren har vunnit, oavsett om man spelar om poäng eller pengar. Vanlig vinst ger vinsten 1 x Insatsen x Dubbleringskuben. Gammon ger 2 x Insatsen x Dubbleringskuben och Backgammon ger 3 x Insatsen x Dubbleringskuben.

Dubbleringskuben

När som helst kan en spelare välja att dubbla insatsen, detta görs genom att rotera kuben till nästa värde. När en spelare dubblat kan den andra spelaren välja att acceptera dubblingen och fortsätta spelet eller att droppa, neka till dubblingen. Spelaren som droppat förlorar då det värde som tärningen visade. Om spelaren accepterar dubblingen äger denne nu tärningen och är då den ende som kan dubbla efter detta, om detta görs kallas det redubbling och samma regler gäller igen. Tärningen kan alltså byta ägare igen. Ibland spelas med regeln att om det första slaget är ett dubbelslag dubblas insatsen automatiskt.